Hart van Wijsheid Kracht van Mindfulness Zelfrealisatie Gezonde Brein Hoogsensiviteit voedingsmiddelen Onze missie Contact

BOEDDHA

Grondvest een bevrijdende helderheid van mindfulness op het lichaam, op de gevoelens, op de geest en op de dharma.

DIGHA NIKAYA

In mythen overal ter wereld hebben mannen en vrouwen naar een elixer gezocht dat bescherming zal bieden tegen lijden. Het antwoord van de boeddhistische psychologie is mindfulness. Hoe werkt mindfulness? Laat me dit illustreren met een verhaal.

Als je ooit de film Gorillas in the Mist hebt gezien, ben je bekend met Dian Fossey, de moedige veldbiologe die vriendschap sloot met een troep gorilla’s. Fossey was naar Afrika gegaan om het werk voort te zetten van haar mentor George Schaller, een vermaarde primatoloog die meer gedetailleerde informatie over het leven van gorilla’s had verzameld dan enige wetenschapper voor hem. Toen zijn collega’s vroegen hoe hij zo veel te weten had kunnen komen over deze schuwe en ongrijpbare dieren, schreef hij het toe aan één eenvoudig ding: hij had geen geweer bij zich. Eerdere generaties biologen hadden het territorium van deze kolossale dieren betreden in de veronderstelling dat ze gevaarlijk waren. Dus verschenen de wetenschappers met een agressieve houding en een groot geweer in de hand. De gorilla’s konden het gevaar rond deze mannen met hun geweren voelen en hielden zich op grote afstand. Schaller daarentegen – en later Fossey – ging hun territorium zonder wapen binnen. Ze moesten langzaam, voorzichtig en vooral met respect jegens deze dieren bewegen. Mettertijd, de welwillendheid van deze mensen aanvoelend, stonden de gorilla’s hun toe zich bij hen te voegen en hun gewoontes te leren. Door urenlang stil te zitten en scherp en geduldig op te letten, begreep Fossey ten slotte wat ze zag: een heel nieuwe wereld van op in stamverband levende natuurvolken gelijkende relaties en familiebanden, unieke persoonlijkheden, gewoontes en communicatie. Zoals de Afro-Amerikaanse wijze George Washington Carver verklaarde: ‘Alles zal zijn geheimen prijsgeven als je er maar genoeg van houdt.’

Mindfulness is aandacht. Het is niet-oordelend en respectvol gewaarzijn. Helaas zijn we meestal niet op deze manier aanwezig. In plaats daarvan zijn we voortdurend aan het reageren, oordelend of wat er gebeurt ons bevalt, tegenstaat of kan worden genegeerd. We beoordelen onszelf en anderen met een stroom van verwachtingen, commentaar en kritiek. Wanneer mensen voor het eerst naar een meditatieles komen om zich te oefenen in mindfulness, hopen ze kalm en vredig te worden. Doorgaans wacht hun een grote schok. Het eerste uur in mindfulnesssmeditatie roept het tegenovergestelde op en produceert een niet eerder geziene stroom van evaluatie en oordeel die zich nu scherp aftekent. Naarmate minuten verstrijken, wisselen onrust en verveling elkaar af. We horen een deur dichtslaan en verlangen naar stilte. Onze knieën doen pijn en we proberen voor elkaar te krijgen dat die pijn verdwijnt. We hadden graag een beter kussen gehad. We kunnen onze ademhaling niet voelen en raken gefrustreerd. We merken op dat onze geest niet wil ophouden met plannen maken en we hebben het gevoel dat we falen. Dan herinneren we ons iemand op wie we boos zijn en raken we van streek, en als we er nota van nemen hoeveel oordelen er opkomen, voelen we ons trots op het feit dat we het opmerken. Maar net als George Schaller kunnen we deze wapens van veroordeling wegleggen. We kunnen opmerkzaam worden. Wanneer we opmerkzaam zijn, is het alsof we zonder oordeel of verwachting kunnen buigen voor onze ervaring. ‘Mindfulness’, verklaarde de Boeddha, ‘is dienstig bij alles.’

Nu volgt het zevende principe van de boeddhistische psychologie:

7

Opmerkzame aandacht voor elke ervaring werkt bevrijdend. Mindfulness geeft perspectief, evenwicht en vrijheid.

Paracelsus, de meestergenezer uit de middeleeuwen, verklaarde eens: ‘De geneesheer dient te spreken over dat wat onzichtbaar is. Wat zichtbaar is dient weliswaar tot zijn kennis te behoren, en hij dient ziekte te herkennen zoals eenieder die geen geneesheer is ziekte aan de symptomen kan herkennen. Dit is echter verre van wat iemand tot geneesheer maakt. Hij wordt pas geneesheer wanneer hij ook dat kent wat naamloos, onzichtbaar en onstoffelijk is, maar toch zijn uitwerking heeft.’ Zo maakt mindfulness ons ontvankelijk voor dat wat ongezien is in onze ervaring. … Lees verder >>> (later)


LATER MEER …

DE BEVRIJDENDE KRACHT VAN MINDFULNESS

Sta, in uw onderzoek van de wereld, de geest nooit toe het lichaam achterwege te laten.Onderzoek wat het is, zie de elementen die het vormen.

Wanneer het hart volledig en helder ziet wat de aard van het lichaam is, zullen de wonderen van de wereld duidelijk worden.

Mensen helpen doe je met je Hart.  En met niks anders Grote woorden strelen het ego.  Kleine stappen zorgen voor verandering Eenvoud is een sleutel van wijsheid. Die vind je in je Hart, niet in je hoofd Het wijze hart

https://www.eosta.com/nl/